nl
nl

Enterprise casemanager

Automatiseer en stroomlijn de processen voor het maken, beheren en onderzoeken van waarschuwingen en cases omtrent bedrijfsfraude, witwassen van geld en beveiligingsschendingen, met inbegrip van het genereren van SAR's (rapporten over verdacht gedrag) en elektronische archivering.

Anchor: Overzicht

De uitdaging

In het huidige financiële klimaat en de toename van fraude, witwassen en gegevensdiefstal, en voor de naleving van de wettelijke regelgeving zoals de US Patriot Act, is het voor bedrijven essentieel om over hulpmiddelen te beschikken die voorzien in centrale waarschuwingen voor financiële misdaden en fraude en voor casemanagement. Het proces voor waarschuwingen en casemanagement is echter arbeidsintensief, duur en onderhevig aan fouten en de werkbelasting van de afdelingen voor antifraude en wettelijke naleving wordt steeds zwaarder.

Onze oplossing

De oplossing Enterprise Casemanager (ECM) van Bottomline biedt een systeem voor bedrijfsbrede meldingen en casemanagement, voor het maken en beheren van meldingen en voorvallen van verdachte activiteit en het registreren van SAR's. ECM van Bottomline laat zich naadloos integreren in bestaande bedrijfssystemen en verzamelt alle relevante gegevens voor onderzoeken binnen meerdere systemen in heterogene omgevingen. De oplossing is voorzien van een vooraf geconfigureerd, uitbreidbaar gegevensmodel en workflow voor casemanagement, zodat de implementatie uiterst snel verloopt en snel ROI wordt gerealiseerd.

Anchor: Voordelen

Voordelen

 • Standaardiseer misdaadonderzoek en maak onderzoek binnen meerdere kanalen mogelijk door alle gevoelige bedrijfssystemen en gegevensbronnen te verbinden.
 • Breng criminele activiteiten snel aan het licht door uiteenlopende kenmerken van complexe relaties visueel te analyseren.
 • Verhoog de effectiviteit van financiële misdaadbestrijding en verbeter de naleving van de regelgeving.
 • Automatiseer berekeningen van het geschatte risico en de financiële impact van verdachte criminele activiteit.
 • Verhoog de productiviteit van medewerkers door te voorzien in gebruiksvriendelijke workflows waarmee fouten worden verminderd en caseloads effectiever worden beheerd.
 • Zorg voor de flexibiliteit om snel te kunnen reageren op veranderingen in de bankstructuur en -processen, interne en externe bedreigingen en nieuwe regelgeving.
70% of companies suffer from at least one type of fraud
Anchor: Functionaliteit

Functionaliteit

 • Profiteer van functionaliteit voor het vastleggen en controleren van gegevens in verschillende systemen met tools voor flexibele integratie en het laden van gegevens, en een uitbreidbaar model voor bankgegevens.
 • Bepaal op eenvoudige wijze prioriteiten, wijs caseloads toe en haal deadlines dankzij vooraf ingestelde workflows voor meldingen en cases voor specifieke organisatorische vereisten.
 • Dien SAR's automatisch in bij de regelgevende instanties met complete en nauwkeurige informatie en documentatie.
 • Bereken automatisch de financiële impact op basis van informatie zoals financiële blootstelling, verwachte verliezen en invordering van oninbare schulden.
 • Breng verbanden tussen verdachte activiteiten en gebruikers visueel in kaart op basis van een reeks variabelen, met gebruik van de hiervoor bestemde linkanalysediagrammen.

Alle oplossingen van Bottomline voor cyberfraude- en risicobeheer gebruiken een gemeenschappelijk platform voor het vastleggen, normaliseren en analyseren van gegevens en om actie te ondernemen. Alle gegevens worden met dit platform vastgelegd, genormaliseerd, gecodeerd en ondertekend. Zodoende wordt het eenvoudiger om met de tijd en tussen verschillende toepassingen verdacht gedrag te analyseren, nieuwe typen fraude te analyseren en voorkomen, de naleving van de regelgeving te verzekeren en wettelijk bruikbaar forensisch bewijsmateriaal te leveren. Alle typen fraude en analyse van de wettelijke naleving gebruiken een gemeenschappelijke interface, waardoor de productiviteit van netwerkgebruikers en fraude-onderzoekers wordt gemaximaliseerd.