nl
nl

Mobiele en webfraude

Detecteer en blokkeer verdachte transacties op web- en mobiele kanalen met gebruik van gedrags- en transactieanalyse, om aanvallen en het risico van diefstal van identiteiten of overname van rekeningen aan het licht te brengen.