nl
nl

Financieel berichtenverkeer

Veilige communicatie, afstemming en beheer van de gegevens uit financiële documenten intern en interbancair, zowel plaatselijk als internationaal.

Bekijk video

Onze oplossingen voor financieel berichtenverkeer omvatten de volgende:

fm-phone-checkmark-icon_2.png

Afstemming van financiële berichten

Integreer en controleer alle typen financiële gegevens in de hele onderneming en verbeter de operationele efficiëntie aanzienlijk, terwijl u tegelijkertijd het operationele risico verlaagt.

fm-analytics-icon_2.png

Analyse van financieel berichtenverkeer

Profiteer van effectieve en voorspellende bedrijfsinzichten voor de volledige portfolio van financieel berichtenverkeer, met toegang tot realtime en uitvoerbare gegevens, controle op duplicaten, analyse van transactiestromen, uitzonderingsbeheer, sanctiefilters en voorspellende flow-analyses.

fm-market-data-icon_0_0.png

Beheer van marktgegevens van financieel berichtenverkeer

Uitvoerige mogelijkheden voor selectie en acquisitie van marktgegevens van meerdere leveranciers voor taxaties, verwerking van Corporate Actions, kostenbeheer en onderhoud van Securities Master File.

pcm-network-icon_0.png

Financieel berichtenverkeer voor meerdere netwerken

Maak verbinding met SWIFT en andere netwerken via een uitgebreide, hoogperformante verbindingshub.

fm-lock-arrows-icon_4.png

Financieel berichtenverkeer voor effecten

Profiteer van toegang tot effectennetwerken, waaronder SWIFT, FIX en SECOM, en stem effectenbeleggingen en -transacties af. Beheer en maak 'golden copy' voor marktgegevens en Corporate Actions.

fm-clipboard-checkmark-icon_2.png

Naleving van de voorschriften voor financieel berichtenverkeer

Zorg dat u aan de wettelijke voorschriften voldoet, met screening van sancties, standaardisering van berichtformaten, interoperabiliteit met marktinfrastructuur en wereldwijd verplichte mandaatvoorschriften.

fm-crossing-arrows-icon_0.png

Super-bureau voor financieel berichtenverkeer

Profiteer van een wereldwijd transactieplatform met een volledige scala van oplossingen voor financieel berichtenverkeer, cashmanagement en effecten voor financiële instellingen en ondernemingen.

pcm-transformation-icon.png

Transformatie van financiële berichtgegevens

Behaal een opmerkelijk efficiëntere gegevenstransformatie, met volledige interoperabiliteit en integratie van bedrijfsstromen voor ondernemingen en financiële instellingen.