nl
nl

SEPA-betalingsbeheer

Maak, converteer, beheer en valideer betalingsberichten voor naleving met betalingsschema's van SEPA-overboekingen, automatische incasso en B2B.

Anchor: Overzicht

De uitdaging

SEPA, ofwel Single Euro Payments Area, is een initiatief voor het creëren van een geïntegreerde Europese betaalmarkt om eurobetalingen te vereenvoudigen. Om aan SEPA te voldoen, moeten schemaregels worden opgevolgd bij de verwerking van zowel overboekingen (credit transfers of SCT) als automatische incasso (direct debits of SDD). Dit betekent dat moet worden gezorgd dat gegevens juist gestructureerd zijn in ISO22022 en dat de juiste rekeningsgegevens van de begunstigden worden gebruikt in het juiste IBAN-formaat. Het innen van automatische incasso's en beheren van de bijbehorende mandaten volgens de core- of B2B-regels dienen eveneens nauwkeurig te worden gecontroleerd.

Onze oplossing

Bottomline biedt bedrijven die SEPA moeten gebruiken voor hun overschrijvingen, een reeks oplossingen voor naleving met betrekking tot de gegevens die door hun banken zijn vereist. Deze omvatten IBAN-validatie en -conversie, bestandsformattering, workflow, en via onze expertise in financieel berichtenverkeer tevens de overdracht van gegevens naar hun bank. Voor SEPA Direct Debit bieden onze oplossingen totaal beheer van automatische incasso-mandaten voor core en B2B, dematerialisatie van mandaten en distributie.

Anchor: Voordelen

Voordelen

 • Naleving van de SEPA-schemaregels en -voorschriften.
 • Conversie van oude binnenlandse formaten naar ISO200022 PAIN-berichttypen, zodat de noodzaak voor dure ERP, TMS-gegevensformaatconversies overbodig wordt.
 • Nauwkeurige gegevensformaten en inhoud verminderen geweigerde betalingen bij ontvangst op de betalende of begunstigde bank.
 • Nauwkeurige BIC/IBAN-conversie en beperking op de banktarieven voor het oplossen van fouten.
 • Totaalbeheer van SEPA DD-mandaten en inningen, hetgeen zorgt voor naleving en efficiënte inning van automatische incasso's en een lager volume geweigerde incasso's, zodat de processen voor inning worden verbeterd.
 • Uitbestedingsdiensten voor documentdistributie en dematerialisatie van mandaten voor regelmatige transacties en eenmalige bulkservices verlagen de kosten en elimineren inefficiënte interne processen.
 • Verbinding met uw banken via onze services voor financieel berichtenverkeer, zoals ons SWIFT Bureau, voor standaardisering en samenvoeging van uw bankverbindingen voor SEPA.
Anchor: Functionaliteit

Functionaliteit

 • Geavanceerde beveiligde bestandsconversie, -formattering en -verbetering middels geïmplementeerde of gehoste oplossingen.
 • Beheerde, controleerbare workflow voor meerdere niveaus van goedkeuring.
 • Interne of online tools voor gegevensvalidatie, voor validatie van BIC en IBAN en conversie van oude rekeninggegevens naar geldige SEPA-inhoud, hetzij via een standalone interface of geïntegreerd in uw systemen met gebruik van een API.
 • SWIFT Bureau, SWIFT Gateways en Allied Managed Service