nl
nl

Bottomline Sanctiecontrole

Sanctiecontrole van Bottomline geeft bedrijven de mogelijkheid hun transacties te filteren op basis van lijsten van wereldwijde sancties om te zorgen dat ze voldoen aan de wet- en regelgeving inzake antiwitwassen. De oplossing controleert klanten en transacties tegen interne en geïmporteerde volglijsten (OFAC, Financiële actiegroep betreffende het witwassen van zwart geld, Niet-coöperatieve rechtsgebieden, PEP etc.) met gebruik van geavanceerde fuzzy matching.

Anchor: Overzicht

Overzicht

Met Sanctiecontrole van Bottomline kan elke transactie worden gecontroleerd tegen verschillende sanctielijsten/sublijsten, inclusief witte lijsten en lijsten die door klanten zijn geleverd. Bij de controle van transacties worden alle overeenkomsten beschikbaar gemaakt voor verder onderzoek, zodat geschikte stappen kunnen worden ondernomen. Als een overeenkomst wordt gevonden, wordt alle relevante informatie hierover beschikbaar gemaakt aan de analist, zodat een due diligence kan worden uitgevoerd. Daarnaast kunnen klanten kiezen een gepersonaliseerde lijst vals-positieven of 'good guys' in te voeren. Hun transacties valideren dan alle overeenkomsten tegen hun persoonlijke lijst met vals-positieven, om eventuele incorrecte overeenkomsten uit te sluiten.

Anchor: Voordelen

Voordelen & Kenmerken

  • Transactiecontrole: Nadat een betalingsbestand naar de sanctiecontrole is verzonden, worden die betalingen gecontroleerd tegen de sanctielijsten die de klant heeft geselecteerd.
  • Nauwkeurigheid van overeenkomsten: Stel in hoe nauwkeurig de overeenkomst moet zijn voordat deze wordt gemeld. Met een instelling van 100% worden alleen exacte overeenkomsten gemeld. Met lagere percentages moeten de resultaten wellicht nader worden geverifieerd of kunnen dit vals-positieven zijn.
  • De lijst 'good guys': Als een overeenkomst vals-positief is, kunnen bedrijven automatisch namen aan hun lijst 'good guys' toevoegen zodat de betaling wordt verwerkt.
  • Lijstcontroles: Met dit product kunnen klanten hun transacties controleren tegen ruim 100 wereldwijde sanctielijsten.
  • Lijstbeheer en controle: Bevat meer dan 100 wereldwijde sanctielijsten die continu worden bijgewerkt om het hoogste niveau van bescherming en nauwkeurigheid te verzekeren. Klanten kunnen hun eigen zwarte en witte lijsten invoeren en onderhouden.
  • Intelligente woordovereenkomsten: Om de rekenprestaties te optimaliseren, maakt de oplossing gebruik van de Levenshtein-afstandsmetriek, waarmee overeenkomsten tussen transacties en verschillende velden van de sanctielijst worden gezocht.
  • Controle op dubbele transacties: U kunt dubbele transacties aangeven die dezelfde informatie bevatten, op basis van de hoofdinformatie in de transactie (zoals het bedrag, de datum, betaler, naam van de begunstigde enz.).
  • Naadloze integratie: Integreert naadloos met andere producten in de productreeks Cyberfraude en risicobeheer van Bottomline en levert een allesomvattend platform en volledige productreeks voor het voorkomen, detecteren en oplossen van verschillende typen fraude, beveiligingsschendingen en problemen omtrent de naleving van de regelgeving