nl
nl

Antiwitwassen

Controleer financiële transacties op verdachte activiteiten om witwassen van geld en financiering van terrorisme tegen te gaan. Houd activiteiten bij in meerdere rekeningen van dezelfde entiteit, vergelijk de gegevens met geïmporteerde lijsten (OFAC, Financiële actiegroep betreffende het witwassen van zwart geld, Niet-coöperatieve rechtsgebieden, PEP etc.) en pas vooraf geconfigureerde regels toe om waarschuwingen te genereren in overeenstemming met de voorschriften inzake de bestrijding van witwassen en van de financiering van terrorisme.

Anchor: Overzicht

De uitdaging

Het tegengaan van witwassen kan duur, gecompliceerd en foutgevoelig zijn. Bedrijven moeten hiervoor de geschikte due diligence uitvoeren, waaronder controles van financiële transacties op verdachte activiteiten en controle van klanten tegen lijsten met wereldwijde sancties. Voor de controles van klanten met een hoog risico moet een hoger niveau van toezicht worden toegepast. Als dit niet of niet correct wordt uitgevoerd, lopen bedrijven risico.

Onze oplossing

De oplossing van Bottomline voor antiwitwassen omvat vooraf geconfigureerde regels om waarschuwingen te genereren overeenkomstig de voorschriften van AML/CFT. Tevens kunnen de activiteiten in meerdere rekeningen van dezelfde entiteit worden bijgehouden en kunnen directe en indirecte verbanden tussen rekeningen en klanten worden gedetecteerd. U heeft hiermee de mogelijkheid gegevens te vergelijken met geïmporteerde lijsten (OFAC, Financiële actiegroep betreffende het witwassen van zwart geld, Niet-coöperatieve rechtsgebieden, PEP etc.) en te zoeken op exacte overeenkomsten, gelijksoortige namen, aliassen en spellingvariaties. Het systeem kan ook regels uitvoeren tegen interne volglijstbestanden die gegenereerd zijn door de financiële instelling.

Anchor: Voordelen

Voordelen

 • Controleer klanten tegen lijsten met wereldwijde sancties om witwassen van geld tegen te gaan en aan de wettelijke naleving te voldoen.
 • Controleer financiële transacties op verdachte activiteiten en stel risicoprofielen op die voor nieuwe klanten moeten worden uitgevoerd.
 • Voer periodiek opnieuw beoordelingen uit van het risiconiveau van klanten.
 • Krijg inzicht in de relaties tussen personen en groepen om snel potentiële misdaad te identificeren.
 • Zorg dat u proactief wordt gewaarschuwd voor abnormale activiteiten van klanten en werknemers die op witwassen zouden kunnen duiden.
Anchor: Functionaliteit

Functionaliteit

De oplossing wordt geleverd met vooraf ingestelde regels die waarschuwingen en rapporten genereren volgens de vereisten van AML/CFT. Het systeem kan worden geconfigureerd om verdachte activiteiten te detecteren op basis van landspecifieke vereisten:

 • Structurering: een klant die de omvang van rapporteerbare contante transacties tracht te verbergen door ze te verdelen in meerdere, kleinere transacties.
 • Verdachte aan valuta gerelateerde transacties.
 • Potentiële MSB-activiteiten (Money Service Business).
 • Belangrijke veranderingen in het gedrag van een klant vergeleken met eerdere patronen.
 • Linkanalyse om een groep klanten en rekeningen te vinden met verdachte relaties en/of transacties.
 • Mogelijke betrokkenheid van werknemers in activiteiten voor witwassen van geld.
 • Transacties naar en uit landen met sancties.

Alle oplossingen van Bottomline voor cyberfraude- en risicobeheer gebruiken een gemeenschappelijk platform voor het vastleggen, normaliseren en analyseren van gegevens en om actie te ondernemen. Alle gegevens worden met dit platform vastgelegd, genormaliseerd, gecodeerd en ondertekend. Zodoende wordt het eenvoudiger om met de tijd en tussen verschillende toepassingen verdacht gedrag te analyseren, nieuwe typen fraude te analyseren en voorkomen, de naleving van de regelgeving te verzekeren en wettelijk bruikbaar forensisch bewijsmateriaal te leveren. Alle typen fraude en analyse van de wettelijke naleving gebruiken een gemeenschappelijke interface, waardoor de productiviteit van netwerkgebruikers en fraude-onderzoekers wordt gemaximaliseerd.