nl
nl

Mobiele en webfraude

Detecteer en blokkeer verdachte transacties op web- en mobiele kanalen met gebruik van gedrags- en transactieanalyse, om aanvallen en het risico van diefstal van identiteiten of overname van rekeningen aan het licht te brengen.

Anchor: Overzicht

De uitdaging

Mobiele en webfraude is een grote economische bedreiging geworden en maakt de diefstal van geld en gegevens mogelijk op een niveau dat vóór het tijdperk van internet ondenkbaar was. Cybercriminaliteit heeft financiële gevaren en schaadt bovendien uw reputatie en het vertrouwen van uw klant. Deze fraude wordt steeds geavanceerder; voorbeelden zijn de geavanceerde Trojan-technieken voor het plaatsen van malware op bedrijfscomputers en de 'man in the browser'-technologie die browsers penetreert, gebruikersgegevens verzamelt en de gegevens verandert die naar de server worden gestuurd. Met de explosie in mobiel handelsverkeer stijgen de risico's van het online zakendoen exponentieel.

Onze oplossing

Cybercriminaliteit is altijd vooraf gepland en gaat gepaard met veranderingen in gebruikersgedrag. In tegenstelling tot andere systemen voor antifraude die volledig op de logboekgegevens van toepassingen vertrouwen, biedt Bottomline de enige oplossing waarmee diepgaande en gedetailleerde gedragsprofielen worden gemaakt voor iedere gebruiker van online bedrijfstoepassingen, zoals toepassingen voor elektronisch bankieren. De oplossing van Bottomline voor mobiele en webfraude maakt een opname van het lopende werk in toepassingen en analyseert deze gegevens met gebruik een basislijn van normaal toepassingsgedrag, zodat meldingen kunnen worden gegeven als er veranderingen optreden binnen een brede reeks mogelijkheden en over meerdere platformen en kanalen.

Anchor: Voordelen

Voordelen

  • Stop cybercriminaliteit voordat het plaatsvindt dankzij realtime meldingen waarmee acties worden geactiveerd zoals een verzoek om aanvullende gebruikersgegevens of het offline zetten of stoppen van transacties.
  • Verkrijg een totaalbeeld van gevaarlijke activiteit en neem op basis hiervan de beste beslissing om fraude tegen te gaan door gegevens uit verschillende bronnen samen te voegen in een enkel, centraal, samenhangend systeem.
  • Voorkom 'man in the middle'- of 'man in the browser'-aanvallen door plannen voor overname van klantenrekeningen aan het licht te brengen.
50% of web app attacks leverage stolen credentials
Anchor: Functionaliteit
Stops identity theft

Functionaliteit

  • Stopt diefstal van identiteiten, overname van rekeningen, 'man in the browser'- en DDOS-aanvallen.
  • Detecteert ongewone activiteit in realtime om frauduleuze activiteiten te voorkomen voordat de fraude wordt gepleegd.
  • Controleert zowel online als offline activiteiten.
  • Controleert alle toepassingen en gebruiksgegevens van deze systemen om een compleet gebruikersprofiel samen te stellen.
  • Ontmoedigt fraudeurs; na een aantal mislukte pogingen om geld te stelen, richten ze hun aandacht liever op andere banken.

Alle oplossingen van Bottomline voor cyberfraude- en risicobeheer gebruiken een gemeenschappelijk platform (met Intellinx-technologie) voor het vastleggen, normaliseren en analyseren van gegevens en om actie te ondernemen. Alle gegevens worden met dit platform vastgelegd, genormaliseerd, gecodeerd en ondertekend. Zodoende wordt het eenvoudiger om met de tijd en tussen verschillende toepassingen verdacht gedrag te analyseren, nieuwe typen fraude te analyseren en voorkomen, de naleving van de regelgeving te verzekeren en wettelijk bruikbaar forensisch bewijsmateriaal te leveren. Alle typen fraude en analyse van de wettelijke naleving gebruiken een gemeenschappelijke interface, waardoor de productiviteit van netwerkgebruikers en fraude-onderzoekers wordt gemaximaliseerd.